Autentificare
TIne minte
Noutati
ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVESITAR, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE ACREDITATE CRED

Casa Corpului Didactic Buzău, partener Regiunea Sud-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE SE POT DEPUNE LA ISJ VRANCEA, LA DOMNUL MARIUS VIOREANU - expert grup tinta proiect CRED

Formular de inscriere online

Adresa MEC cu informaţii privind această selecţie şi anexele acestei adrese

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere – CRED:

· Cerere de înscriere – ANEXA 1

· Formular înregistrare individuală – ANEXA 8

· Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – ANEXA 3

· Declarație pe propria răspundere – ANEXA 5

· Copie CI/BI

· Copie certificat de naștere

· Copie certificat de căsătorie

· Copie diplomă de licență

· extras cont IBAN

· Adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care rezultă: funcția didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statutul (titular/suplinitor), funcția de conducere

 

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

Grupul ţintă pentru judeţul Vrancea va fi constituit din cadre didactice calificate:

· din învăţământul gimnazial, disciplinele:

o Chimie;

o Educaţie tehnologică;

o Istorie;

o Educaţie Fizică şi Sport;

o Geografie

matematica

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.
Programul de formare se va desfăşura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.
Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 şi se va desfăşura doar în format online.

By: corinasimionescu On Tuesday, 12 January 2021 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(2312)
Comentarii(0)