Autentificare
TIne minte

 

Conducerea

director - prof. Adrian Atarcicov
Consiliul de administratie

Serviciul resurse, informare, documentare, consultanta: compartimentul programe (profesori metodisti)

metodist - prof. Aurelia Neagu

metodist - prof. Claudia Enache

metodist - prof. Nicoleta Micu


Serviciul financiar-administrativ contabilitate

contabil sef-economist Georgeta Murea-Krasovschi

Secretariat-arhiva

-

Informatizare

informatician Corina Simionescu

Biblioteca

bibliotecar Stela Stanoiu

Compartimentul tehnic si de intretinere

ingrijitor Natalia Stancu (angajata din venituri proprii)