Autentificare
TIne minte
Conducerea

Director - prof. dr. Livia-Silvia Marcu

declaratie de avere 2019, 2020, 2021, declaratie de interese 2020, 2021

Consiliul de administratie (prof. dr. Livia-Silvia Marcu, prof. Daniel Gherasim - ISJ Vrancea, prof. Daniela Pârâiac, prof. Marius Măciucă, ec. Florența Buzoiu)

Serviciul resurse, informare, documentare, consultanta: compartimentul programe (profesori metodisti)

metodist - prof. Aurelia Neagu

metodist - prof. Marius Măciucă

metodist - prof. George Panțică


Serviciul financiar-administrativ contabilitate


contabil sef-economist Georgeta Murea-Krasovschi

ec. Florența Buzoiu declaratie de avere si interese 2020


Secretariat-arhiva

-

Informatizare

informatician Corina Simionescu


Biblioteca

bibliotecar Stela Stanoiu

Compartimentul tehnic si de intretinere
-