Autentificare
TIne minte

MISIUNEA

Promovarea inovației și mișcarii pentru reformă, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" este unitate conexă în sistemul de învățământ românesc, care este  subordonată:
 • administrativ - DirecÈ›iei Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică È™i ÃŽnvățare pe Tot Parcursul VieÈ›ii;
 • sub aspectul formării continue - subordonată DirecÈ›iei Generale Formare Continuă din cadrul MEC;
 • local - activitatea Casei Corpului Didactic este controlată si coordonată de ISJ - Vrancea

VALORILE PE CARE LE PROMOVEAZÄ‚ CCD VRANCEA

 • profesionalism
 • transparență
 • calitate
 • inovaÈ›ie

DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC

 • centru de resurse, inovatie;
 • organizează programe de formare continuă pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;
 • oferă expertiză in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educaÈ›ionali;
 • centru de informare – documentare si consultanță pentru personalul din invatamantul preuniversitar;
 • centru de initiere si de organizare de activitaÈ›i stiintifice, metodice si culturale;
 • editare si difuzare de carte si publicaÈ›ii prin editura proprie;
 • centru metodologic pentru profesorii documentariÈ™ti, responsabili CDI, bibliotecarii, si documentaristii din judeÈ›ul Vrancea;
 • realizează analiza nevoilor de formare;
 • definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti;

Last Updated (Tuesday, 16 February 2021 11:39)