Autentificare
TIne minte
Noutati
Primim înscrieri pentru programul de formare continuă „FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU INTEGRAREA CU SUCCES A ELEVILOR CARE PROVIN DIN MEDII DEZAVANTAJATE”

Grupul țintă este format din: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar.

Cursul „FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU INTEGRAREA CU SUCCES A ELEVILOR CARE PROVIN DIN MEDII DEZAVANTAJATE” se desfășoară online, are 30 de ore (12 ore online meeting și 18 ore online learning) și se echivalează cu 8 CPT.

Taxa este de 180 lei și se achită în contul IBAN: RO82TREZ69120E330500XXXX, până la 14.04.2024.

Beneficiar : CASA CORPULUI DIDACTIC SIMION MEHEDINTI VRANCEA

Beneficiar CUI : 4350572

Beneficiar BANCA: Trezoreria Municipiului Focșani

Formular de inscriere: https://forms.gle/Ld2itYNYf5s4LiSr7

Când faceți plata cursului, trebuie să specificați FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU INTEGRAREA CU SUCCES A ELEVILOR CARE PROVIN DIN MEDII DEZAVANTAJATE în educație (în CCD sunt foarte multe cursuri cu această suma și se creează confuzie).

Dacă plata este făcută de altă persoană să spuneți pentru cine faceți plata(am avut foarte multe probleme în acest sens!). După ce faceți plata, va rog să trimiteți pe aurelianeagu59@yahoo.com :copie după dovada plății, CI și adeverința locului de muncă.

Pentru relații suplimentare, vă rog să folosiți aurelianeagu59@yahoo.com

By: corinasimionescu On Thursday, 21 March 2024 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1710)
Comentarii(0)