Autentificare
TIne minte
Noutati
Anunt selectie formatori CCD Vrancea

CALENDARUL DE SELECTIE

Nr. crt.

ACTIVITATEA

PERIOADA

1.

Publicarea anuntului de selectie (conform prevederilor din etapa II)

19 septembrie

2.

Constituire si numirea comisiei de evaluare, organizarea concursului de selectie

19 septembrie

3.

Depunerea dosarelor de candidatură

20 septembrie-29 septembrie

4.

Evaluarea administrativa si calitativa a dosarelor de candidatura

02 octombrie

5.

Publicarea rezultatelor evaluarii dosarelor

02 octombrie

6.

Publicarea planificarii la interviu a candidatilor admisi

02 octombrie

7.

Desfasurarea probei practice de performare a formarii si a interviului

03 octombrie

8.

Validarea rezultatelor finale ale evaluarii

03 octombrie

9.

Publicarea rezultatelor finale

03 octombrie

10.

Publicarea Registrului formatorilor Casei Corpului Didactic Simion Mehedinti Vrancea pe pagina web www.ccdfocsani.ro

03 octombrie

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU POZIȚIA DE FORMATOR AL Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea:

ARTĂ. 34 din ORDINUL Nr. 5554 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic;

Pentru ca o persoană să poată activa ca formator în programele furnizate de casa corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:

a) studii universitare cu diplomă de licență și/sau master;

b) cel puţin gradul didactic II în învăţământ/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predată;

c) deține competențe în domeniul tematic al programului de formare;

d) deține un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

 

e) are o vechime în învăţământ de minimum 6 ani.

PRECIZARE PRIVIND ELIGIBILITATEA: Profesorii metodisti ai Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea nu participă la selecția pentru că ei fac parte de drept din Corpul formatorilor Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea și sunt înscriși de drept în Registrul forma Casei Corpului Didactic. Mehedinți” Vrancea.

Dosarul de concurs se depune exclusiv în format electronic și va cuprinde următorul document:

1. Scrisoare de intenție de maximă o pagină care să susțină opțiunea candidatului pentru poziția respectivă;

2. Curriculum Vitae în format Europas în care se va specifica poziția(formator) și domeniul educațional /tematic pentru care candidează;

3. Anexe care să fie relevante și să certificate și să susțină toate informațiile furnizate în Curriculum Vitae(copii după diplome, certificate, adeverințe, dovezi și recomandări privind activitățile de formare susținută, documente justificative, în cazul modificării numelui);

4. Copie după BI/CI;

5. Proiectul unei sesiuni de formare în domeniul tematic în care candidatul dorește să livreze formare.

Scrisoarea de intenție și Curriculum Vitae vor fi date și semnate pe fiecare pagină.

Toate documentele vor fi prezentate numai în format PDF și vor fi arhivate sub forma unei singure arhive ZIP sau RAR.

Arhiva conținând dosarul de candidatură se va trimite printr-un mesaj e-mail cu subiectul ”Candidatura formator_Nume_Prenume”, la adresa de e-mail ccd_vrancea@yahoo.com , numai în perioada prevăzută în calendarul de selecție.

 

Candidaturile depuse în afara acestei perioade, în alte formate decât cele specificate sau ale căror cereri sunt incomplete vor fi respinse ca neconforme în etapa de evaluare administrativă a dosarelor.

By: corinasimionescu On Tuesday, 19 September 2023 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1287)
Comentarii(0)