Autentificare
TIne minte
Noutati
Primim înscrieri pentru programul de formare continuă „A doua șansă în educație”.

Grupul țintă este format din: personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar.

Cursul „A doua șansă în educație” se desfășoară online meeting (12 ore) și 18 ore online learning, are 30 de ore, este avizat ME nr. 31422/08.11.2023, se finalizează cu adeverință și se echivalează cu 8 credite profesionale transferabile.Adeverința vă este utilă pentru a preda la ”A doua șansă” și în proiecte PNRAS.

Taxa este de 180 lei și se achită în contul IBAN: RO82TREZ69120E330500XXXX, sau la CCD Vrancea.

Beneficiar : CASA CORPULUI DIDACTIC SIMION MEHEDINTI VRANCEA

CUI beneficiar : 4350572

BANCA beneficiar: Trezoreria Municipiului Focșani

Formular de inscriere: https://forms.gle/EuC6LiBmdeMvzH7D7

Când faceți plata cursului, trebuie specificat A doua șansă în educație ( în CCD sunt foarte multe cursuri cu această suma și se creează confuzie).Dacă plata este făcută de altă persoană să spuneți pentru cine faceți plata (am avut foarte multe probleme în acest sens!). După ce faceți plata, va rog sa trimiteți pe aurelianeagu59@yahoo.com :copie după dovada plății, CI și adeverința de la locul de munca.Pentru relații suplimentare, vă rog să folosiți aurelianeagu59@yahoo.com.

By: corinasimionescu On Wednesday, 06 September 2023 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(900)
Comentarii(0)