Autentificare
TIne minte
Noutati
Disponibilizare mijloace fixe

n conformitate cu prevederile punctelor 2 ?i 3 ale Anexei 1 din H.G. nr. 841/1995, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind procedurile de transmitere f?r? plat? ?i de valorificare a bunurilor apar?innd institu?iilor publice, facem cunoscut faptul c?, institu?ia noastr? disponibilizeaz? mijloacele fixe de mai jos, care nu mai satisfac cerin?ele de utilitate pentru Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinti Vrancea, dar care sunt in stare de functionare.

clic aici pentru mai multe detalii

By: corinasimionescu On Wednesday, 15 May 2019 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(89)
Comentarii(0)