Autentificare
TIne minte
Noutati
Apel pentru selec?ia formatorilor n proiectul POCU, cu titlul, Formarea profesional? a managerilor ?colari, personalului didactic ?i personalului de sprijin din ?coli defavorizate, Contract POCU /73/6/6/106336, pentru programele: Pro-mediere in scoli dezavantajate, Scoala incluziva- dimensiuni, provoc?ri, solu?ii si Comunicare si management in scoli defavorizate

n vederea derularii acestor programe in cadrul proiectului Formarea profesional? a managerilor ?colari, personalului didactic ?i personalului de sprijin din ?coli defavorizate, Casa Corpului Didactic Vrancea organizeaz?, n perioada 04.06.2018 11.06.2018, selec?ia formatorilor care doresc s? propun? suport de curs pentru programe de formare.

n acest scop este invitat s? participe la selec?ie personalul didactic de predare din nv???mntul preuniversitar ?i universitar din toat? ?ara.

Continutul dosarului de inscriere:

Cerere

CV (in format Europass) semnat si datat pe fiecare pagina. CV-ul va fi inso?it DOAR de diplomele ?i certificatele cu relevan?? pentru activitatea de formator

diploma de licen??

certificatul de formator ANC

Carte de identitate

Adeverinta loc de munca cu specificatii: titular al invatamantului, functia, vechime in invatamant

Certificat na?tere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titularCertificat na?tere si Certificat casatorie (doar in cazul in care numele de pe diploma difera de cel din buletin), conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular)

Suport de curs (cu respectarea Legii drepturilor de autor) pentru programul solicitat

Documentele depuse la dosar in copie xerox trebuie sa fie stampilate conform cu originalul de la unitatea unde sunteti titular

Criterii de selec?ie (doar pentru) personalul didactic de predare din nv???mntul preuniversitar:

Selec?ia cadrelor didactice pentru corpul de formatori se va face pe baza competen?ei ?i a experien?ei acumulate ?i probate. Cadrele didactice interesate trebuie s? ndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:

- studii universitare cu diplom? de licen??;

- cel pu?in gradul didactic II;

- demonstreaz? experien?a ca formator (5-10 ani);

- de?ine certificat de formator;

- vechime de minim 6 ani n nv???mnt;

- calit??i de comunicare, adaptabilitate la lucrul n echip?;

- calificativ Foarte bine n ultimii 4 ani

- relevan?a programului de formare propus n concordan?? cu obiectivele ?i priorit??ile MEN

Competen?e solicitate: competen?e de planificare a activit??ii de formare, competen?e de organizare a activit??ii de formare, competen?e de evaluare, competen?e de comunicare

Calendar depunere oferte


Denumire etap?

Dat? de realizare

Publicarea anun?ului de inten?ie

4.06.2018

Depunerea dosarelor de candidatur?

4.06.2018 11. 06.2018

Evaluarea ofertelor ?i publicarea rezultatelor

13.06.2018

Recep?ionarea contesta?iilor dac? este cazul

14.06.2018 18.06.2018

Evaluarea contesta?iilor

20.06.2018

Publicarea raportului de selec?ie

22.06.2018

Ofertele vor fi transmise n plic nchis, sigilat, prin po?t?, curier sau depunere personal? la urm?toarea adres?: Casa Corpului Didactic Simion Mehedin?i Vrancea, Str. Eroilor, Nr. 2, Foc?ani, Vrancea.

Dosarele se pot depune in intervalul orar 8-16, si la Cabinet Director, persoana de contact: director Aurelia Neagu.

Informatii suplimentare, la adresa de mail aurelianeagu59@yahoo.com

By: corinasimionescu On Monday, 04 June 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1277)
Comentarii(0)