Autentificare
TIne minte
Noutati
CASA CORPULUI DIDACTIC SIMION MEHEDINTI VRANCEA, in cadrul proiectului Formarea profesional? a managerilor ?colari, personalului didactic ?i personalului de sprijin din ?coli defavorizate, Contract POCU /73/6/6/106336, achizitioneaza Contract de servicii- Construire site proiect, Cod CPV 72413000-8

Perioada depunere oferte: 4 iunie 2018 - 15 iunie 2018

CAIET DE SARCINI si FORMULARE PENTRU OFERTANTI (clic aici)