Autentificare
TIne minte
Noutati
CASA CORPULUI DIDACTIC SIMION MEHEDINTI VRANCEA, in cadrul proiectului Formarea profesional? a managerilor ?colari, personalului didactic ?i personalului de sprijin din ?coli defavorizate, Contract POCU /73/6/6/106336, achizitioneaza Contract de servicii- CREARE PORTAL PROIECT, Cod CPV 72212517-6

Perioada pentru depunerea ofertelor: 4.06.2018 - 15.06.2018

Caiet de sarcini (clic aici)

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI


Etape

Numar de zile alocate / Data

Transmiterea si publicarea invitatiei de participare

04.06.2018

Termenul pentru depunerea ofertelor (exclusiv data publicarii/transmiterii invitatiei)

10 zile

Raspunsuri la clarificari (termen de la solicitare)

3 zile lucratoare

Evaluarea ofertelor

18.06.2018

Transmiterea informarilor privind procesul de selectie a ofertelor

24.06.2018

Perioada de asteptare a contestatiilor

6 zile

Termen de rezolvare a contestatiilor

3 zile

Termenul de incheiere a contractului de achizitie de la transmiterea informarilor de selectie

7 zile

Termen de transmitere a anuntului de atribuire NOTIFICARE SICAP ( de la data primirii documentului justificativ ce st? la baza achizi?iei realizate)

10 zile

By: corinasimionescu On Monday, 04 June 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(838)
Comentarii(0)