Autentificare
TIne minte
Noutati
Curs antreprenoriat

Proiectul “Construiește-ti viitorul” derulat de către Power Net Consulting  SRL are în vedere identificarea de persoane care doresc să inițieze o afacere și să participe la activitățile.

Obiectiv general: încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării a 38 de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a regiunii Sud Est. Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operațional Capital Uman prin creșterea competentelor antreprenoriale în rândul a 310 persoane, înființarea de 38 de noi afaceri nonagricole în mediul urban, ce vor da un impuls economiei regionale, concomitent cu creșterea cu minimum 76 a numărului de locuri de muncă din regiune.

Persoanele înscrise în program vor urma cursuri de formare – Competente antreprenoriale – finalizate cu elaborarea de planuri de afaceri. În urma unui concurs vor fi selectate 38 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare nerambursabilă de maximum 40000 euro. Nu este necesară cofinanțare din partea beneficiarului finanțării nerambursabile.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A GRUPULUI ȚINTĂ


Se poate inscrie in proiect orice persoană care:


a) Are vârsta de peste 18 ani împliniți în momentul înscrierii în grupul țintă;
b) Deține cetățenia UE cu domiciliul sau reședința legală în România, în unul din județele regiunii de implementare a proiectului (Brăila, Buzău, Constanta, Galați, Tulcea sau Vrancea);
c) Este fie angajat (inclusiv persoana care desfășoară o activitate independenta), fie șomer sau persoana inactivă;
d) Își exprimă intenția de participare la activitățile proiectului;
e) Își exprimă consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal; dovada se va face cu Declarația (pe proprie răspundere) de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
f) Declară că nu a mai participat la un alt proiect finanțat din fonduri nerambursabile cu aceleași activități precum cele din proiectul nostru;.
g) Își exprimă intenția de a iniția o activitate independentă nonagricolă în zona urbana a regiunii de implementare a proiectului, în care va angaja minimum 2 persoane, ca urmare a participării la activitățile proiectului;
h) Nu se încadrează in categoria de Tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16-24 ani.


ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1. Curs de Competențe Antreprenoriale


Cursul are o durată de 50 de ore și este structurat pe 6 module:

M1. Introducere în antreprenoriat

M2. Structura unui plan de afaceri

M3. Finantarea afacerilor

M4. Marketingul în afaceri

M5. Comunicarea în afaceri

M6. Negocierea în afaceri

Cursul este acreditat de catre ANC.

Cursul va incepe dupa formarea unei grupe de 22 de persoane iar programul de desfasurare va fi stabilit dupa o discutie intre lector si participanti.Se vor deconta cheltuielile de transport pentru participantii care  au domiciliul in alta localitate decat cea in care are loc cursul.  La cererea participantilor, se va solicita echivalarea cursului la Ministerul Educatiei Nationale in vederea obtinerii de credite transferabile.

2. Concurs de plan de afaceri


Va fi realizat în baza unei metodologii într-un mod care va asigura transparența procesului și respectarea egalității de șanse.  În urma concursului vor fi selectate 38 de planuri de afaceri  pentru a fi finanțate în cadrul proiectului.

3. Stagii de practică


Persoanele care au câștigat finanțare vor fi plasate în întreprinderi cu specific economic asemănător cu cel al planului de afaceri  selectat, pentru un stagiu de practică de 40 de ore. Stagiul îi va ajuta să identifice punctele tari și slabe ale afacerii pe care urmează să o dezvolte.

4. Înființare și finanțare Start-Up-uri


Cele 38 de afaceri vor fi înființate iar antreprenorii vor primi consultanță și ajutor financiar de 40.000 de euro pentru demararea lor. Sprijinul financiar va fi  acordat în 2 tranșe: 50% la început și 50% după 12 luni.

Pentru a beneficia de finanțare, antreprenorii vor crea două locuri de muncă (normă întreagă sau fractie de normă iar aplicantul poate fi unul dintre angajați).

Transa a doua este conditionata de realizarea după 12 luni de activitate a unor venituri care să reprezinte minim 30% din valoarea tranșei inițiale.

Dosarul de inscriere cuprinde:


• Scrisoare de intentie

• CV in format europass

• Declarație disponibilitate date

• Declarație disponibilitate participare

• Declarație pentru evitarea dublei finantari

• Declarație imparțialitate

• Formular grup țintă

• Copie carte de identitate

• Copie certificat de naștere

• Copie certificat de căsătorie (daca e cazul)

• Copie ultimul act de studii

• Adeverință care să ateste statutul pe piata muncii (salariat, șomer, student)

Formular preinscriere:

https://goo.gl/forms/fWxY004PyWL8CZo43

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon 0723231458.

By: corinasimionescu On Tuesday, 08 May 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1479)
Comentarii(0)