Autentificare
TIne minte
Noutati
Curs antreprenoriat

Proiectul Construie?te-ti viitorul derulat de c?trePower Net Consulting SRL are n vedere identificarea de persoane care doresc s? ini?ieze o afacere ?i s? participe la activit??ile.

Obiectiv general: ncurajarea antreprenoriatului ?i a ocup?rii pe cont propriu, prin sus?inerea nfiin??rii a 38 de ntreprinderi cu profil nonagricol n zona urban? a regiunii Sud Est. Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Opera?ional Capital Uman prin cre?terea competentelor antreprenoriale n rndul a 310 persoane, nfiin?area de 38 de noi afaceri nonagricole n mediul urban, ce vor da un impuls economiei regionale, concomitent cu cre?terea cu minimum 76 a num?rului de locuri de munc? din regiune.

Persoanele nscrise n program vor urma cursuri de formare Competente antreprenoriale finalizate cu elaborarea de planuri de afaceri. n urma unui concurs vor fi selectate 38 de planuri de afaceri care vor primi o finan?are nerambursabil? de maximum 40000 euro. Nu este necesar? cofinan?are din partea beneficiarului finan??rii nerambursabile.

CONDI?II DE ELIGIBILITATE A GRUPULUI ?INT?


Se poate inscrie in proiect orice persoan? care:


a) Are vrsta de peste 18 ani mplini?i n momentul nscrierii n grupul ?int?;
b) De?ine cet??enia UE cu domiciliul sau re?edin?a legal? n Romnia, n unul din jude?ele regiunii de implementare a proiectului (Br?ila, Buz?u, Constanta, Gala?i, Tulcea sau Vrancea);
c) Este fie angajat (inclusiv persoana care desf??oar? o activitate independenta), fie ?omer sau persoana inactiv?;
d) ?i exprim? inten?ia de participare la activit??ile proiectului;
e) ?i exprim? consim??mntul cu privire la utilizarea ?i prelucrarea datelor cu caracter personal; dovada se va face cu Declara?ia (pe proprie r?spundere) de consim??mnt cu privire la utilizarea ?i prelucrarea datelor cu caracter personal;
f) Declar? c? nu a mai participat la un alt proiect finan?at din fonduri nerambursabile cu acelea?i activit??i precum cele din proiectul nostru;.
g) ?i exprim? inten?ia de a ini?ia o activitate independent? nonagricol? n zona urbana a regiunii de implementare a proiectului, n care va angaja minimum 2 persoane, ca urmare a particip?rii la activit??ile proiectului;
h) Nu se ncadreaz? in categoria de Tineri NEETs (care nu urmeaz? nicio form? de nv???mnt ?i nici nu au un loc de munc?) cu vrsta ntre 16-24 ani.


ACTIVIT??ILE PROIECTULUI

1. Curs de Competen?e Antreprenoriale


Cursul are o durat? de 50 de ore ?i este structurat pe6module:

M1. Introducere n antreprenoriat

M2. Structura unui plan de afaceri

M3. Finantarea afacerilor

M4. Marketingul n afaceri

M5. Comunicarea n afaceri

M6. Negocierea n afaceri

Cursul este acreditat de catre ANC.

Cursul va incepe dupa formarea unei grupe de 22 de persoane iar programul de desfasurare va fi stabilit dupa o discutie intre lector si participanti.Se vor deconta cheltuielile de transport pentru participantii care au domiciliul in alta localitate decat cea in care are loc cursul. La cererea participantilor, se va solicita echivalarea cursului la Ministerul Educatiei Nationale in vederea obtinerii de credite transferabile.

2. Concurs de plan de afaceri


Va fi realizat n baza unei metodologii ntr-un mod care va asigura transparen?a procesului ?i respectarea egalit??ii de ?anse.n urma concursului vor fi selectate 38 de planuri de afaceripentru a fi finan?ate n cadrul proiectului.

3. Stagii de practic?


Persoanele care au c?tigat finan?are vor fi plasate n ntreprinderi cu specific economic asem?n?tor cu cel al planului de afaceriselectat, pentru un stagiu de practic? de 40 de ore. Stagiul i va ajuta s? identifice punctele tari ?i slabe ale afacerii pe care urmeaz? s? o dezvolte.

4. nfiin?are ?i finan?are Start-Up-uri


Cele 38 de afaceri vor fi nfiin?ate iar antreprenorii vor primi consultan?? ?i ajutor financiar de 40.000 de euro pentru demararea lor. Sprijinul financiar va fiacordat n 2 tran?e: 50% la nceput ?i 50% dup? 12 luni.

Pentru a beneficia de finan?are, antreprenorii vor crea dou? locuri de munc? (norm? ntreag? sau fractie de norm? iar aplicantul poate fi unul dintre angaja?i).

Transa a doua este conditionata de realizarea dup? 12 luni de activitate a unor venituri care s? reprezinte minim 30% din valoarea tran?ei ini?iale.

Dosarul de inscriere cuprinde:


Scrisoare de intentie

CV in format europass

Declara?ie disponibilitate date

Declara?ie disponibilitate participare

Declara?ie pentru evitarea dublei finantari

Declara?ie impar?ialitate

Formular grup ?int?

Copie carte de identitate

Copie certificat de na?tere

Copie certificat de c?s?torie (daca e cazul)

Copie ultimul act de studii

Adeverin?? care s? ateste statutul pe piata muncii (salariat, ?omer, student)

Formular preinscriere:

https://goo.gl/forms/fWxY004PyWL8CZo43

Pentru informa?ii suplimentare, ne pute?i contacta la telefon0723231458.

By: corinasimionescu On Tuesday, 08 May 2018 Comment Comentarii( 0 ) Hits Vizualizari(1594)
Comentarii(0)